Finns det olika typer av avfuktare? - Avfukta24

Finns det olika typer av avfuktare - Avfukta24

De vanligaste avfuktningsteknikerna

Det finns en mängd tekniker att avfukta små och stora utrymmen. Allt från adsorptionsavfuktare, kylavfuktare, kombiavfuktare (använder båda teknikerna) till enklare, passiva tekniker, som ”Torrbollen”. De metoder som anses mest effektiva är adsorptionsavfuktare samt kylavfuktare.

ADSORPTIONSAVFUKTARE

I ouppvärmda miljöer, som en krypgrund, eller när vatten trängt djupt in i konstruktionen är torkning med adsorptionsavfuktare den idealiska lösningen.

Vissa adsorptionsavfuktare  finns i både analogt och digitalt utförande men med flera saker gemensamt; de är kraftfulla och robusta, kompakta och användarvänliga och de har en lång livslängd.

Bilden beskriver hur en adsorptionsavfuktare fungerar. Den fuktiga luften sugs in genom inloppet (1), luften passerar rotorn (4) den avfuktade luften fortsätter via torrluftsutloppet (2). Den fukt som adsorberats i rotorn drivs ut genom att en liten del av processluften värms upp i värmaren (5) varefter den passerar rotorn som på detta sätt regenereras. Den fuktiga luften avlägsnas och kastas/förs ut genom en kanal till utsidan av krypogrunden (3).

avfuktningsprincip adsorption

Vissa krypgrundsavfuktare med adsorbtionsteknik är till för permanenta installationer i krypgrunder och ser till att luftfuktigheten är så låg att tillväxt av mögel, svamp förhindras. Temperaturen i krypgrunder ligger mellan 4 och 15 oC under året och den relativa luftfuktigheten bör vara på 65-70 %. Avfuktarna har extremt låg ­energiförbrukning. Krypgrundsavfuktare  är den mest energi­effektiva maskinen för att få bort fukt i krypgrund.

Med undertryck menas att krypgrundsavfuktaren blåser ut en större mängd luft ut genom en ventilationskanal. Då kan man hindra dålig lukt och radon i krypgrunder, källare och vindsutrymmenen att ta sig in i bostadsutrymmet.

KYLAVFUKTARE

Kylavfuktare arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. För att en kylavfuktare, även kallad kondensavfuktareska, ska fungera optimalt krävs att utrymmet som ska avfuktas håller en temperatur om minst +15 grader.

Vid lägre temperatur riskeras isbildning på kylslingan och då kan avfuktaren inte fungera optimalt. Den här typen avfuktare låter en hel del på grund av ljuden från kompressor och fläkt. En kondensavfuktare är idealisk i varma fuktiga utrymmen som ”poolrum” och tvättstugor.

Bilden beskriver funktionsprincipen för en kylavfuktare. När den fuktiga luften passerar förångaren (1) kyls den ner till daggpunkten och kondensvatten utfälls. Vattnet rinner ner i uppsamlingskärlet (2). Den torra och kalla luften går sedan vidare genom kondensorn (3) där den värms upp. Den torra och varma luften blåses sedan på nytt ut i lokalen via fläkten (5). Nummer 4 visar kompressorn som tillför ny energi till kylprocessen.

propan är naturligt med-låg-miljöpåverkan

Ett plus är om kylavfuktaren använder köldmediet Propan.
Propan är naturligt med låg miljöpåverkan. Det är giftfritt och
har mycket låg påverkan på den globala uppvärmningen (GWP 3)
och ingen nedbrytande verkan på ozonlagret.

Funktionskontroll för Acetec avfuktare EvoDry PD, PD150, PD250 och PD400

Wikipedia information om Avfuktare

Avfuktare Avfuktare är en anordning för att minska den relativa luftfuktigheten. Det finns olika typer: