Fukt grund och källare - Avfukta24

Fukt grund och källare

Corrosion

Wikipedia information om Källare

Källare Källare (KV) kan finnas i hus och utgörs av våningsplan som ligger helt eller delvis under markytan. I bostadshus finns oftast bara en källarvåning. En del hus, oftast större byggnader som till exempel sjukhus, kan ha mer än ett källarplan. I källarplanen under större sjukhus kan underjordiska tunnelsystem, så kallade kulvertar som binder samman olika byggnader på exempelvis ett sjukhusområde finnas. I hissar förkortas det till KV.

Wikipedia information om Grund_(arkitektur)

Grund (arkitektur) Grund (husgrund eller fundament) är den del av en byggnad som står mot markytan. Exempel på olika typer av husgrund är krypgrund, källare, plintgrund eller platta på mark.