Garanti & policy - Avfukta24

Garanti & policy

Vårt mål är att ha 100% nöjda kunder

Vår ambition är att utföra 100% nöjda kunder och målet är högt ställt på installtion och kundnöjdhet. Om något inte är tillfredställande så garanterar vi åtgärd så snart som möjligt. Vi tror på en levande dialog och du som kund står i centrum. Innan ett uppdrag påbörjas är det viktigt att gå igenom vad som ska göras och om det finns prioriteringar eller speciella önskemål gällande installationen. Blir något fel eller om olyckan är framme är vi fullständigt försäkrade.

Efter utförd installion får du ett sms från oss där vi ställer frågan om du vill bli kontaktad av oss. Har vi glömt något eller om du som kund har ett önskemål fångar vi enkelt upp det i ett återkopplande samtal. Självklart kan du alltid nå oss på telefon eller mail när det passar dig. Inom ett år gör vi ett återbesök för att säkerställa att avfuktningen fungerar på ett tillfredställande sätt.

Anställda på på avfukta24 har skrivit på sekretessavtal, är utbildade i avfukta24s policy samt är kontrollerade i belastningsregistret.

Wikipedia information om Garanti

Garanti En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar. Säljare eller tillverkare kan lämna garanti för sålda varor, men är inte skyldiga att göra det. Garantitiden är ofta något eller några år för kapitalvaror och kunden måste anmäla felet inom den tiden för att garantin ska gälla. Säljaren/tillverkaren är skyldig att lämna tydlig information om gällande garanti och köparen är skyldig att förpassa sig efter den. När garantin utnyttjas ska köparen erbjudas något av följande: Reparation av varan En ersättningsvara Avdrag på priset TillbakaköpNär garantin inte gäller är det upp till säljaren/tillverkaren att bevisa exempelvis: Olyckshändelse efter att kunden mottagit varan Vanvård Onormal användning Missbruk av skötsel- och serviceanvisningarDet kan finnas möjlighet att köpa en extra produktförsäkring (tilläggsförsäkring), som även kan skydda mot olycksfall. Hemförsäkringen täcker också sådana skador, men har högre självrisk än en produktförsäkring. Förutom eventuell garanti och försäkring gäller enligt konsumentköplagen i Sverige reklamationsrätten i tre år, om kunden hävdar att varan varit felaktig sedan tillverkningen, och hör av sig inom rimlig tid (typiskt 2 månader) efter att felet har upptäckts. De första 6 månaderna ligger bevisbördan hos säljaren om säljaren hävdar att köparen inte följt skötselråd eller själv skadat varan; därefter ligger bevisbördan hos kunden.