Klottersanering - Vi tar bort klotter och skyddar mot nytt - Avfukta24

Klottersanering - Vi tar bort klotter och skyddar mot nytt - Avfukta24

Fakta om klotter

Klotter skapar en negativ atmosfär och ger en otrygg känsla bland både besökare och boende i området. Att snabbt sanera klotter visar att kriminell verksamhet inte accepteras. Det minskar också intresset för utövandet av denna olagliga verksamhet.

Skador

Klotter kan också ge dyrbara skador i form av frostsprängning. Detta sker då en sk diffusionstät färg använts att klottra med. Det hindrar byggmaterialets möjlighet att andas. Fukt stängs inne och fryser sedan vid låga temperaturer. När vatten fryser ökar dess volym. Detta orsakar det som kallas frost-sprängning.

Övermålning ?

Att måla över klotter utan föregående sanering är alltså ingen bra lösning då risken för frostsprängning kvarstår. De flesta sprayfärger som används av klottrare utomhus, är av den typ som återfinnes på bensinmacken och bildelsbutiken. Dessa färger är tyvärr diffusionstäta då de är avsedda som täckande skikt på ytor av exempelvis metall eller plastmaterial.

Inomhusklotter

Klotter inomhus utförs oftast med spritpennor. Dessa innehåller ett lösningsmedel som kallas Xylen, vilket är mycket aggresivt på många material.

Sanering

Dala Klottersanering har de kunskaper som krävs för att utföra sanering av alla typer av klotter. Såväl inom- som utomhus. Arbetet utförs alltid med miljöanpassade metoder.

Klotterskydd

De flesta ytor kan skyddas med sk klotterskydd. Skyddet består av ett microvax som är ett sk offerskydd. När den skyddade ytan utsatts för klotter, tvättas ytan rent med hjälp av hetvatten som anbringas med högt tryck. Microvaxet löses upp av det varma vattnet och rinner då av ytan tillsammans med den färg som klottraren använt. Sanering av skyddade ytor kan i de flesta fall ske helt utan kemikalier. Efter avslutad sanering anbringas ett nytt skikt med klotterskydd.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av  Klottersanering.

Klottersanering av klotterskyddad garageport – Klotter är inte graffiti!

Synonymer till klotter

  • kladd, krafs, kråkfötter, kludd, kludder; väggklotter, tagg