Mögeltest - Mäta mögel i hus - Avfukta24

mögeltest

Mögeltest LFS DNA

Vid misstanke om ett hus är angripet av bakterie eller mögel så kan ett DNA test numera ge besked om förekomst.

LFS DNA mögeltest baseras på tekniken QPCR DNA. En analys görs via ett dammprov. Resultatet visar vilken insats som behövs för att få bukt med mögelangreppet. Provtagning kan utföras av alla och analys genomförs den dag provet når laboratoriet så det är en snabb och kostnadseffektiv metod. Analysen skiljer på om skadan uppkommit av utom- eller inomhusluft.

Drybox Mögeltest

Wikipedia information om Mögel

Mögel För punkbandet, se Mögel (musikgrupp).Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer), även om de i många fall inte är av samma släkt. I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara samma individ. Mikroskopiska svampar som lever som ensamma celler kallas jäst. Många olika svampar som inte är närmare släkt med varandra kan bilda mögel. De lever huvudsakligen på att bryta ned dött material, men kan växa i levande växter och insekter och framkalla sjukdom. Ett fruktat tillstånd hos människor med svår immunbrist är mögelväxt i lungor och bihålor.