Sanering skadedjur/allergi Vägglöss - bett, symptom - Avfukta24

Sanering skadedjur allergi Vägglöss - bett, symptom - Avfukta24 -

I och kring våra bostäder träffar vi på många olika slags skadedjur. En del harmlösa medan andra kan göra stor skada. Det finns de vi kan tolerera i vår omgivning men många vill vi på något sätt ha kontroll över eller få bort helt och hållet.

Det enklaste och som alla kan göra själv, framför allt förebyggande, är att hålla rent och städa noga samt iaktta en god hygien. Men….

Hur noggranna vi än är så går det aldrig att undvika skadedjur helt och hållet. Plötsligt finns de bara där. Skadedjur kan följa med livsmedel och blommor, kommer med hem från utlandsresan, med våra husdjur, söker värme i våra bostäder osv.

Misstänker du förekomst av skadedjur skall du sätta ut en fångstfälla för indikering om de finns och i vilken mängd i stället för att vänta tills de är så många att de finns överallt.

Nedan finns de flesta av de skadedjur som du kan hitta i och runt ditt hem.

Mottfjärilar
Flugor
Skalbaggar
Spindlar
Fåglar
Getingar
Myggor
Tvestjärtar
Malar
Kackerlackor
Myror
Råttor och Möss
Blomflugor
Silverfiskar
Vägglöss

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av  Sanering skadedjur/allergi.

Råttjägarna | Vägglössen tar över lägenhet på Östermalm

Wikipedia information om Skadedjur

Skadedjur Skadedjur, skadegörare, är djur som vållar människan skada genom till exempel sjukdom eller genom att skada livsmedel, kläder, byggnader, grödor, tamdjur eller annan egendom. Begreppet "skadedjur" kan ses som klassificering av olika djurarter från ett utilitaristiskt paradigm där man fokuserar på detta djurs nytta för människor. Djur som därvidlag är till skada för människor ses, från detta perspektiv, som skadedjur. Emellertid är den praktiska innebörden av begreppet skadedjur inte helt klar, särskilt med avseende på det allmänna språkbruket. Exempelvis kan man betrakta getingen och huggormen som skadedjur för att de attackerar oss efter att vi råkat störa dem, men en kattuggla eller brunbjörn som går till angrepp mot och skadar en människa för att skydda sina ägg eller ungar kallar vi knappast skadedjur. Skadedjur kan i vissa fall och i vissa avseenden betraktas som nyttodjur eller sällskapsdjur, till exempel råttor och möss. Skadedjur kan också betinga ett värde genom jakt, till exempel vildsvin sedan de återinförts i Sverige. Omvänt kan inplanterade husdjur, till exempel kaniner, förvildas och därigenom bli skadedjur. Se till exempel kaniner i Australien.

Synonymer till skadedjur

  • ohyra