Hur blir man fukttekniker? - Avfukta24

Fukttekniker utbildning

Om utbildningen

Som fukttekniker har du ett komplext och spännande jobb där du hanterar fuktskador och arbetar förebyggande, till exempel vid nybyggnationer. Utbildningen är unik i Sverige.
Som fukttekniker hanterar du fuktskador, gör fuktberäkningar och analyser samt beslutar om rätt uttorkningsteknik. Du utför även skadebesiktningar med skadebesiktningsprotokoll.

Arbetsmarknad
Behovet av fukttekniker har ökat till följd av nya byggregler och de stora översvämningar som drabbat Sverige de senaste åren. Företag inom fuktteknik finns i hela landet och är i stort behov av att nyanställa kontinuerligt.

Efter examen har du kompetens att självständigt och professionellt hantera en fuktskada, från omfattning och orsak till uttorkning. Du utför fuktmätningar och beräkningar utifrån material, fukttillstånd, lufttryck och ventilationsgrad samt analyserar resultat och beslutar om rätt uttorkningsteknik. Du hanterar även skadebesiktning och besiktningsprotokoll.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper/villkor

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Teoretiska kurser som finns på fler program
  • Matematik 2, 100p

Vanliga frågor och svar om YH-utbildningen Fukttekniker på Folkuniversitetet i Göteborg.

När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag?

Utbildningen startar 2020-09-09. Sista ansökningsdag är 2020-04-15.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är på två terminer, det vill säga 1 år.

Var ges utbildningen?

Utbildningen är förlagd till Folkuniversitetets lokaler i Göteborg. Vissa av de praktiska momenten i kurserna Fuktmätning och fuktteknik samt Uttorkningsteknik genomförs i ett av ledningsföretagen, Polygons, lokaler.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Ca 20 timmar per vecka. Utöver det är det självstudier och projektarbeten, i grupp eller individuellt.

Kan jag arbeta vid sidan av studierna?

Fukttekniker är en heltidsutbildning med allt vad det innebär i form av schemalagd undervisning, projektarbeten och självstudietid. Huruvida det finns utrymme att jobba samtidigt eller inte är svårt att ge ett generellt svar på då det är individuellt. Förutsättningarna varierar från person till person, liksom hur mycket tid du behöver lägga ner för att klara av dina studier.

Berättigar utbildningen till studiemedel?

Ja. Läs mer om studiemedel hos CSN.

Söker jag LIA-plats själv?

Ja. Du har ansvaret att själv söka din LIA-plats. Folkuniversitetets utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även företagen i ledningsgruppen hjälper till vid behov. Periodvis kommer det också in förfrågningar från företag som vill ha LIA-studenter.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att kunna begära ut ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Corroventa Academy Marketing video 2019 04 10

Wikipedia information om Fukt

Fukt Denna sida behandlar fukt i material, se även luftfuktighet.Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent. Relativ fuktighet (RF) i material är ett mått på vattnets tillstånd, det vill säga hur "fuktigt" materialet är. RF i olika material kan jämföras; det kan inte fuktkvoter.