Om oss - Avfukta24

Om oss - Avfukta24
Om oss - Avfukta24-3

Avfukta24 ett nätverk av avfuktning & saneringsföretag

Avfukta24 ett nätverk av avfuktning & saneringsföretag med stor samlad kunskap om olika typer av avfuktningstekniker och saneringslösningar. Vi är rikstäckande med huvudkontor i Norrköping.

Våra samarbetspartners har en gedigen kunskap om avfuktning och kundservice. Vi anlitas vid krypgrundsbesiktningar, avfuktningar och saneringar av krypgrunder, källare, vind och andra utrymmen med fukt och mögelskador eller angrepp av skadedjur.

Vi jobbar efter en egen framtagen policy som grundar sig på högsta möjliga kundservice, korta ledtider, miljötänk samt jämställdhet. Bästa möjliga personalpolitik lägger en grund för en trivsam arbetsplats och genomsyrar arbetet vi utför hos våra kunder.

Vår personal utbildas internt medkunskaper kring maskiner vi levererar, monterar och utför service på. Vi lägger stor vikt vid kommunikation där alla som jobbar på Avfukta24 hjälper till att skapa bra relationer med våra kunder. Till vår hjälp har vi skapat verktyg och rutiner för att enkelt fånga upp frågor och önskemål. Läs mer om våra rutiner under rubriken Garanti & policy.

Vi ser vi till att alltid rekommendera samt använda certifierade verktyg. Finns miljömärkning med Svanen eller liknande är det självklart förstahandsvalet. Vid inköp tittar vi alltid på faktorer som sustainability och kvalitet. Miljöarbetet syns i dagliga arbetet och vår personal får utbildning kontinuerligt i miljöfrågor och produkter.

Krypgrundsavfuktare | Allt du behöver veta om avfuktning – Avfukta24

Wikipedia information om Fukt

Fukt Denna sida behandlar fukt i material, se även luftfuktighet.Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent. Relativ fuktighet (RF) i material är ett mått på vattnets tillstånd, det vill säga hur "fuktigt" materialet är. RF i olika material kan jämföras; det kan inte fuktkvoter.