Vad är sanering av giftigt avfall? - Avfukta24

Vad är sanering av giftigt avfall - Avfukta24

Uppdrag som rör kemikaliesanering är ofta akuta i sin natur. Vi börjar alltid med att inventera skadeplatsen. Med resultatet av inventeringen som beslutsunderlag genomför vi nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och skador på människa och miljö. Innan själva saneringsarbetet påbörjas begärs säkerhetsdatablad in från kund alternativt från tillverkaren eller leverantören för granskning av farliga egenskaper. Vår projektledare kontaktar underleverantör för uppsugning om det är risk för spridning av flytande kemikalier. Vi sköter även här alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av  Sanering av giftigt avfall.

Låt inte ditt farliga avfall gå till spillo.

Wikipedia information om Sanering

Sanering Sanering betyder göra ren, göra frisk av latin sano = sund. Sanering kan avse:Sanering (stadsplanering) – inom byggnadstekniken en genomgripande förnyelse av en eller flera byggnader eller hela stadsområden som även kan inkludera rivning.

Synonymer till giftig

innehållande gift, förgiftad, farlig, skadlig, dödande, oätlig, toxisk, hälsovådlig